Gizlilik Politikası

Dr. Deniz Kaya kullanmış olduğunuz kişisel bilgilerinizi (teslimat/fatura adresleri, telefon numaraları, vs.) başka kurum ve kuruluşlarla kesinlikle paylaşmayacaktır. Dr. Deniz Kaya, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı; bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Dr. Deniz Kaya’nın yürürlükteki yasalar uyarınca ve idari, adli ve diğer resmi makamların talebi üzerine bu bilgileri kanunlar çerçevesinde ifşa etme hakkı saklıdır.

Bilgi Güvenliği

Dr. Deniz Kaya, faaliyetleri sırasında; Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi şartlarına uymayı, Bilgi Güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuata uyum sağlamayı, Bilgi Varlıklarına ilişkin riskleri tespit etmeyi ve yönetmeyi, gerekli aksiyonları almayı, bilginin korunması için sürekli iyileştirme anlayışı ile çalışmalar yapmayı, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Kapsamında yer alan tüm süreçlerde ve varlıklarda gizlilik, bütünlük ve erişebilirlik prensiplerine uymayı, Çalışanların, tedarikçilerin, müşterilerin ve kamuoyu nezdindeki itibar ve marka değerimizin korunması amacıyla gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerde oluşan bilginin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlamayı, Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin farkındalığının oluşması için eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmayı, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini sürekli yenilemeyi ve iyileştirmelerde bulunmayı taahhüt eder.

Kişisel Verilerinizin Korunması Kanunu Hakkında Aydınlatma Metni

Bir taraftan “Teşvikiye Mah. Valikonağı Cad. Demir Han No:36 Kat:1, D:aire:1, 34360 Şişli/İstanbul” adresinde mukim Dr. Deniz Kaya (Aşağıda “Dr. Deniz Kaya” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta www.drdenizkaya.com internet sitesi ve/veya mobil uygulama (“Site ve/veya Mobil Uygulama”)ziyaretçisi (“Müşteri / Ziyaretçi / Kullanıcı”) arasında ki güvenliği göz önünde bulundurarak, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili düzenlenen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu* (“Kanun”) istinaden aydınlatma yükümlülüğü sözleşme akdedilmiştir.

Ziyaretçi/Kullanıcının Hak ve YükümlülükleriSite ve/veya Mobil Uygulama, herkesin kullanımına açık bir site ve/veya mobil uygulamadır. Site ve/veya Mobil Uygulama üzerinden verilen hizmetler ücretsizdir.Ziyaretçi/Kullanıcı, Site’yi ve/veya Mobil Uygulamayı kullanımında, sözleşmede yer alan tüm şartlara ve Site’nin ve/veya Mobil Uygulamanın ilgili yerlerinde belirtilen kurallara uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Ziyaretçi/Kullanıcıların Site’yi ve/veya Mobil Uygulamayı kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı eylemlerde bulunamaz; sunucuları ya da veritabanlarını otomatik programlarla yükleyip kilitleyemez, verileri yanıltıcı girişimlerde bulunamaz; aksi takdirde Ziyaretçi/Kullanıcı Dr. Deniz Kaya tarafından bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu üstleneceğini kabul eder.

Site ve/veya Mobil Uygulama içerisinde yapılan yazışmaların yedeğinin alınması kişilerin sorumluluğundadır ve Dr. Deniz Kaya tarafından önerilmektedir. Yazışmaların yedeklerinin alınmaması nedeniyle kaybolmasından ve silinmesinden Dr. Deniz Kaya sorumlu tutulamaz.

Ziyaretçi/Kullanıcı, Site’de ve/veya Mobil Uygulamada kayıt yaptırırken, iletişim formu doldururken kişisel ve diğer bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin doğru olmaması halinde Dr. Deniz Kaya’nın bu sebeple uğrayacağı tüm zararları derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Site’de ve/veya Mobil Uygulamada, ziyaretçilere bilgi ve kolaylık sağlamak amacı ile yer alan linkler (farklı internet sitelerine ve/veya mobil uygulamalara yönlendiren bağlantılar) ile ilgili riskler Ziyaretçi/Kullanıcı’ya aittir. Dr. Deniz Kaya tarafından bu linklere site ve/veya mobil uygulama içeriğinde sadece ziyaretçilere bilgi ve kolaylık sağlamak amacıyla yer verilmektedir.

Site’de ve/veya Mobil Uygulama’da sunulan görsel, yazısal içerik, kişisel kullanım içindir. Site’nin ve/veya Mobil Uygulama’nın içeriğinde yer alan bütün yazıların, grafiklerin, fotoğrafların, videoların, animasyonların, seslerin her türlü hakkı saklıdır; aksi belirtilmedikçe, ticari ya da kişisel amaçlarla, izinsiz kullanılamaz.

Dr. Deniz Kaya’nın izni ve onayı olmaksızın, Site’de ve/veya Mobil Uygulama’da yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde ve/veya mobil uygulamada yayınlamak veya link vermek yasaktır.

Ziyaretçi/Kullanıcı, Dr. Deniz Kaya’nın Site’de ve/veya Mobil Uygulamada yer alan telif haklarına tabi çalışmalarını hiçbir surette kullanamaz, yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, kopyalayamaz, çoğaltamaz, işleyemez, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz, hazırlayamaz. Aksi takdirde, Ziyaretçi/Kullanıcı, Dr. Deniz Kaya’nın uğramış olduğu veyahut uğrayabileceği tüm zararlardan sorumlu olacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Sayfaların tasarımında ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan ve her hakkı Dr. Deniz Kaya’ya ait olan yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.

Dr. Deniz Kaya’nın Hak ve Yükümlülükleri Aşağıda belirtilen durumlarda, Dr. Deniz Kaya’nın kanundan doğan tüm haklarının yanında söz konusu işlemleri iptal etme hakkı bulunmaktadır:

Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgileri, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olmayan bilgilerin Site’ye ve/veya Mobil Uygulama’ya kaydedilmesi durumunda;

Site’de ve/veya Mobil Uygulama’da yer alan çalışmaların ve verinin kısmen veya tümüyle kopyalanarak kullanılması veya kullanılmaya çalışılması durumunda;

Site’nin ve/veya Mobil Uygulama’nın genel güvenliğini tehdit edecek, Site’nin ve/veya Mobil Uygulama’nın ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi durumunda;

Ziyaretçi/Kullanıcının, Dr. Deniz Kaya kampanyalarının, satış sisteminin veya Site’nin ve/veya Mobil Uygulama’nın herhangi bir açığından (teknik vs.) faydalanarak Dr. Deniz Kaya’ya zarar vermesi, haksız bir menfaat sağlaması, tekrarlanan uygulamalar yapması şeklinde satış sisteminin veya Site’nin ve/veya Mobil Uygulama’nın kötüye kullanılmasının Dr. Deniz Kaya tarafından tespit edilmesi durumunda,

Ziyaretçi/Kullanıcının, Site’yi ve/veya Mobil Uygulama’yı kullanımında, Sözleşme’de yer alan tüm şartlara ve Site’nin ve/veya Mobil Uygulama’nın ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki mevzuata aykırı hareket etmesi durumunda.

Doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük Ziyaretçi/Kullanıcıya aittir.

Gizlilik Ve Veri Güvenliği Politikası Dr. Deniz Kaya ziyaretçilerinin gizlilik haklarına ve kişisel verilerinin korunmasına büyük önem vermekte, Kişisel Verilerin Korunması hakkındaki yasal düzenlemelere uymakta ve aşağıda açıklanan “Gizlilik ve Veri Güvenliği Politikası”nı uygulamaktadır. Aşağıdaki maddeler, sitemizde ve/veya mobil uygulamamızda toplanan ziyaretçi ve kullanıcı bilgilerinin neler olduğu, hangi amaçlar için toplandığı, hangi şekillerde kullanıldığı, bu bilgileri nasıl değiştirebileceğiniz, sizinle yapılan iletişim konusundaki tercihlerinizin yanı sıra kişisel verilerin nasıl güvenceye alındığı, hangi tür kişisel verilerin hangi amaçlarla işlendiği, kişisel verileriniz ile ilgili haklarınız gibi konuları içermektedir.

Dr. Deniz Kaya internet sitesi ve/veya mobil uygulama içinde sorularınıza cevap vermek ve yeni veya değiştirilmiş hizmetler hakkında sizi bilgilendirmek için (örn. isminiz, cep telefon numaranız, e-posta adresiniz)

Haber bültenleri ve kataloglar gibi pazarlama teklifleri göndermek için (örn e-posta adresiniz ve isminiz)

Ürünlerimiz hakkında teknik bilgi ve fiyat listesi için (örn. isminiz, telefon numaranız, adresiniz)

Kişisel bilgilerinizi, size uygun pazarlama teklifleri ve bilgileri sunmak adına analiz etmek için (örn. e-posta adresiniz)

Toplanan Bilgilerin KullanımıSitede ve/veya Mobil Uygulama’da toplanan bilgiler aşağıdaki amaçlar için kullanılır:

Müşterilerimizle ilgili iletişimi sağlamak

Ürünler, servisler, kampanyalar ve promosyonlarla ilgili bilgi vermek

Trend analizleri ve istatistiksel analizler yapmak

Sitenin ve/veya Mobil Uygulama’nın güvenliğini güçlendirmek

Toplanan Bilgilerin PaylaşımıSitede ve/veya Mobil Uygulama’da toplanan bilgiler, müşterilerimize daha iyi hizmet vermek ve Dr. Deniz Kaya’nın size karşı taahhütlerini karşılamak amacı ile yurtiçinde ve yurtdışında birlikte çalıştığımız firmalarla (çağrı merkezi, veri tabanı vb. hizmetleri firmaları ile), Dr. Deniz Kaya’ya ait olduğu grup firmaları ve kanuni yükümlülüklerin gerektirdiği noktalarda ilgili devlet mercileri ile paylaşılabilir. Ancak; verileriniz her halukarda Dr. Deniz Kaya tarafından korunmakta ve verilerinizin paylaşıldığı tüm firmaların da aynı önem ve gizlilik seviyesinde hareket edilmesi sağlanmaktadır.

Bunların dışında, bilgileriniz herhangi bir şekilde 3. şahıs ya da tüzel kişilerle paylaşılmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satılmamaktadır.

Cookie (Çerez) Kullanımı;Sitede ve/veya Mobil Uygulama’da toplanan bilgiler, müşterilerimize daha iyi hizmet vermek ve Dr. Deniz Kaya’nın size karşı taahhütlerini karşılamak amacı ile yurtiçinde ve yurtdışında birlikte çalıştığımız firmalarla (çağrı merkezi, veri tabanı vb. hizmetleri firmaları ile), Dr. Deniz Kaya ait olduğu grup firmaları ve kanuni yükümlülüklerin gerektirdiği noktalarda ilgili devlet mercileri ile paylaşılabilir. Ancak; verileriniz her halukarda Dr. Deniz Kaya tarafından korunmakta ve verilerinizin paylaşıldığı tüm firmaların da aynı önem ve gizlilik seviyesinde hareket edilmesi sağlanmaktadır.

Bunların dışında, bilgileriniz herhangi bir şekilde 3. şahıs ya da tüzel kişilerle paylaşılmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satılmamaktadır.

Cookie (Çerez) KullanımıSitemizde ve/veya Mobil Uygulamamızda ziyaretiniz sırasında bilgisayarınıza kaydedilen küçük veri dosyaları olarak tanımlanabilecek “çerez”ler (cookie) kullanılmaktadır. Bu dosyalar, sitemizde ve/veya mobil uygulamamızda alışverişinizi daha verimli ve güvenli hale getirmek amacı ile kullanılan endüstri standartlarıdır ve tüm web sitelerinde ve/veya mobil uygulamalarda kullanılırlar.

Bu dosyaları kullanmak istememeniz ya da kullanıldığında haberdar edilmek istemeniz halinde internet tarayıcınızda gerekli değişiklikleri yapabilirsiniz.İnternet sayfaları birden fazla konumda Cookies denilen çerezleri kullanmaktadır. Bunların işlevi, sunumumuzun kullanıcı için daha yakın, etkili ve güvenli hale getirilmesidir. Çerezler, bilgisayarınıza bırakılan ve tarayıcınızın belleğe aldığı küçük metin dosyalarıdır. Çerezler bilgisayarınıza zarar vermez ve virüs içermez. Dr. Deniz Kaya bu amaçla ayrıca analiz araçlarını, örneğin Google, Facebook ve Twitter kullanmaktadır.Tarayıcınızı veya uygulamanızı veya buna ait işletim sistemini (iOS, Android, Windows) gerekli şekilde ayarlayarak bu tür verilerin aktarılmasına engel olabilirsiniz, ancak bu durumda, sunulan içeriğin veya hizmetin sorgusu, kullanımı veya işlevselliğinde sorun çıkabilir.

Bilgilerin Güvenliği Dr. Deniz Kaya müşterilerinin bilgilerinin güvenliğine büyük önem vermekte ve bunu sağlamak adına en ileri teknolojiye sahip araçlarla çalışmaktadır. Sitemizin ve/veya Mobil Uygulamamızın güvenliğini sağlamak amacı ile güvenli ortamlarda her türlü fiziksel, elektronik ve yönetimsel önlem alınmıştır. Tüm bilgiler yurtiçinde ve yurtdışında yer alan güvenli sunucularda saklanmakta ve yedeklenmektedir.

Sitemiz ve/veya Mobil Uygulamamız üzerinden alınan bilgiler SSL (Secure Socket Layer) olarak adlandırılan ve güvenli bilgi aktarımı sağlayan teknoloji ile taşınır. Sitemiz ve/veya Mobil Uygulamamız üzerinde aktardığınız sayfalarda tarayıcınızın adres satırında en sağda (kullandığınız tarayıcıya bağlı olarak) bir kilit ya da anahtar resmi ve bu adres satırında bulunan adresin ilk harflerinin http’den https’e dönüştüğünü göreceksiniz. Bunları görmeniz durumunda sitemizin ve/veya mobil uygulamamız güvenli sunucuları üzerinde olduğunuzdan emin olabilirsiniz.